Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo

Plataforma catalana

Aquest és un col·lectiu horitzontal de persones i entitats que treballa en xarxa i que formen part de la querella  contra els crims del franquisme, en qualsevol de les seves modalitats. Alguns com a querellants, la major part, i altres donant suport i difusió a la batejada com Querella Argentina.

Entre les nostres tasques, una de les fonamentals és ajudar a les persones interessades a querellar-se, donant assessorament i inclús fent recerca de documentació, si és necessari. Una altra molt important és la d’informar a la ciutadania i recollir adhesions tot aprofitant tots aquells actes relacionats amb la memòria, els drets humans o qualsevol altra causa sensible a la problemàtica de les víctimes antifeixistes. També la de posar-nos en contacte amb entitats socials i polítiques, i ajuntaments per a donar coneixement d’aquesta causa oberta a l’Argentina buscant la seva complicitat i adhesió.

Entre les eines d’ajut i de visualització en tenim el nostre bloc, on expliquem que hem de denunciar la violació sistemàtica dels drets humans per part del Regne d’Espanya. Violació que posa de manifest que els crims de lesa humanitat i genocidi perpetrats pel feixisme espanyol, des del 17 de juliol de 1936, data del cop d’estat, fins el 1977, any de la Llei d’Amnistia, llei de punt final, no han existit per l’estat perquè aquesta llei els elimina. Però aquest crims no han prescrit ni judicial, ni legalment, per molt que es negui. Expliquem que hem d’exigir Veritat, Justícia i Reparació com un deute i un deure democràtic. Que si estem en aquest punt és perquè els successius governs espanyols han fet continuisme del franquisme per sobre de la memòria dels caiguts per la llibertat i la democràcia tot ignorant-los.

Així, ara és l’hora de la Justícia Universal, dels Drets Humans, de creuar l’oceà de la injustícia per buscar la justícia a l’Argentina. D’allà vam rebre voluntaris antifeixistes, brigadistes argentins, per a defensar la República, i allà van ser acollits els nostres exiliats després del triomf de la repressió i l’assassinat sistemàtic de la dictadura de la por. D’allà també esperem per fi la justícia que ens neguen. Per això treballem de valent.

Per a qualsevol dubte o aclaració que necessiteu podeu dirigir-vos al correu:xarxaquerellargentina@gmail.com

Este es un colectivo horizontal de personas y entidades que trabajan en red y que forman parte de la querella contra los crímenes del franquismo, en cualquiera de sus modalidades. Unos como querellantes, la mayor parte, y otros dando apoyo y difusión a la denominada como Querella Argentina.

Entre nuestras funciones, una de las fundamentales es ayudar a las personas interesadas en querellarse, dando asesoramiento e incluso haciendo busquedas de documentación, si es necesario. Otra muy importante es la de informar a la ciudadania y recoger adhesiones aprovechando todos aquellos actos relacionados con la Memoria, los derechos humanos o cualquier otra causa sensible a la problemática de las víctimas antifascistas. También la de ponernos en contacto con entidades sociales y políticas, y ayuntamientos para dar a conocer la causa abierta en Argentina buscando su complicidad y adhesión.

Entre los instrumentos de ayuda y visualización tenemos nuestro blog, donde explicamos que tenemos que denunciar la violación sistemática de los derechos humanos por parte del Reino de España. Violación que pone de manifiesto que los crímenes de lesa humanidad y genocidio perpetrados por el fascismo español, desde el 17 de julio de 1936, fecha del golpe de estado, hasta el 1977, año de la Ley de Amnistia, ley de punto final, no han existido para el estado porque esta ley los elimina. Pero estos crímenes no han prescrito ni judicial, ni legalmente, por mucho que se niegue. Explicamos que tenemos que exigir Verdad, Justicia y Reparación como un deber y un derecho democrático. Que si estamos en este punto es porque los sucesivos gobiernos españoles han hecho continuismo del franquismo por encima de la memoria de los caídos por la libertad y la democracia ignorándolos.

Así, ahora es la hora de la Justicia Universal, de los Derechos Humanos, de cruzar el océano de la injusticia para buscar la justicia en Argentina. De allí recibimos los voluntarios antifascistas, brigadistas argentinas, para defender la República, y allí fueron acogidos nuestros exiliados después del triunfo de la represión y el asesinato sistemático de la dictadura del miedo. De allí también esperamos por fin la justicia que nos niegan. Para eso trabajamos con tesón.

Para cualquier duda o aclaración que necesiten pueden dirigirse al correo: xarxaquerellargentina@gmail.com

En formem part:

Associació Pro-Memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya

Associació Ateos y Republicanos

Associació Memòria de Mallorca

Col·lectiu Republicà del Baix Llobregat

Ateneu Republicá Gracienc

Esquerra Socialista de Catalunya – Corriente interna del PSC

Associació de Victimes de la Represió franquista a Tarragona

Sindicat d’Estudiants

Plataforma contra la impunitat del franquisme

Te puede interesar:

  • No hay temas relacionados
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes